Norlandia Förskolor Bidevind

Norlandia Förskolor Bidevind erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras.

Bidevind ligger i Hammarby Sjöstad i södra Stockholm och erbjuder 40 förskoleplatser fördelade på tre grupper. Bidevind är inrymd i en anrik industrilokal med nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi under året olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter. Vi lägger en tonvikt på hälsa och hållbar utveckling och genom vårt utomhuspedagogiska förhållningssätt besöker vi regelbundet när- och fjärrområdets grönområden, lekplatser och bibliotek.  

Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot; tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa. Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.